Welkom

De Blauwe Vogel biedt activiteiten en begeleiding aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger.


Kinderen met ASS vragen van hun omgeving een aanpak op maat. Geen twee kinderen met ASS zijn gelijk. Soms kan een kind met ASS in het regulier onderwijs en in reguliere clubs goed zijn of haar plekje vinden. Maar het verblijf in reguliere groepen kan ook spanning oproepen: Veel kinderen in een groep, minder aandacht voor de kinderen, weinig begeleiding, drukte, niet begrepen worden en lawaai.


Voor kinderen die hier last van hebben is het fijn als ze naar een club, een activiteitengroep kunnen gaan waar speciale aandacht voor hen is. Ontspannen, spelen en creatief bezig zijn in een kleine, overzichtelijke groep waarin sfeer en gezelligheid belangrijk zijn.


Naast de activiteitengroep op woensdagmiddag richt ik me op
huiswerkbegeleiding/planning. Kinderen met ASS die naar het voortgezet onderwijs gaan hebben vaak de behoefte aan begeleiding met betrekking tot het maken en het plannen hiervan.


De derde activiteit die de Blauwe Vogel aanbiedt is de training ‘’Ik Ben Speciaal’’.

Dit is een psycho-educatie-training voor kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.


Even voorstellen

Mijn naam is Marjan Hiensch. Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met autisme, autismespectrumstoornissen en/of verstandelijke en/of psychische beperkingen.


Ik heb afgeronde opleidingen op het gebied van activiteitenbegeleiding, (ortho-)pedagogiek (HBO en Post-HBO) en begeleiding/coaching bij ontwikkelingsstoornissen.

In 2012 heb ik het certificaat ‘’Ik Ben Speciaal’’ behaald (Autisme Centraal, Gent).


In 2011 ben ik gestart met De Blauwe Vogel. Ik wilde me richten op kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) omdat ik heb ervaren dat het bieden van specifieke begeleiding een positieve invloed kan hebben op het kind.

Bij de Blauwe Vogel is aandacht voor:

  1. -De wensen en mogelijkheden van ieder kind

  2. -Structuur, veiligheid en voorspelbaarheid

  3. -Kleinschaligheid (maximaal 4 kinderen tegelijk)

  4. -Activiteiten die het zelfvertrouwen, de sociale vaardigheden en de zelfstandigheid vergroten

  5. -Communicatie, taal, gedrag, omgang en zintuigen

  6. -Leren omgaan/samenwerken met andere kinderen

welkom    aanbod van    kosten    contact

© 2013 - De blauwe vogel, joure

Alle rechten voorbehouden